גן לאומי-מערות בית גוברין

תוכנית 6/ 03/ 232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן לאומי-מערות בית גוברין
מספר: 6/ 03/ 232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטח כגן לאומי ולאפשר הכרזתו כגן לאומי לפי חוק גנים לאומיים. ב. להכשיר את הקרקע לביקורי הקהל הרחב ובכלל זה לדאוג להתקנת מתקנים, סידורי הדרכה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
בית ג'וברין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34191חלק
34192חלק
34195חלק
34202חלק
34203חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית06/06/1986