גן פרדקין - שכונת האשל - אילת

תוכנית 2/ 03/ 102/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן פרדקין - שכונת האשל - אילת
מספר: 2/ 03/ 102/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית בגבולות התכנית
ע"י איחוד וחלוקה ושינויים ביעוד הקרקע
מ"אתר הנמחה" ל" שצ"פ ולאזור ציבורי מיוחד
לספורט ונופש". וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
108חלק80, 85, 87, 109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 102/ 9גן פרדקיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2006
קבלת תכנית08/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500818/07/2005