גן רווה

תוכנית בר/ מק/ 213/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן רווה
מספר: בר/ מק/ 213/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין חזית מ:5.0 מ' ל-15.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אזור תעשייה גן רוה.
גוש 4939 חלקה 3 מגרש 2007.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4939חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1996תאריך פרסום: 20/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4450. עמוד: 291. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2790. שנה עברית: התשנו .