גן רווה

תוכנית בר/ מק/ 213/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גן רווה
מספר: בר/ מק/ 213/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניין אחורי מ- 6.0 מטר ל- 0 למתקנים
הנדסיים בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אזור תעשיה גן רווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4939חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2962. שנה עברית: התשנט .