גן תעסוקה עין הבשור

תוכנית 7/ 03/ 285/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גן תעסוקה עין הבשור
מספר: 7/ 03/ 285/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת אזור תעשיה ומלאכה בהיקף של 19,200 מ"ר בניה.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. שינוי יעוד קרקע ממבנה משק לאזור תעשיה ומלאכה ותחנת תדלוק.
ד. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
עין הבשור - מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית16/12/1998