גני הדר- תשריט השטחים החקלאיים

תוכנית גז/ 13/ 1/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר- תשריט השטחים החקלאיים
מספר: גז/ 13/ 1/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השלמת נספח השטחים החקלאיים של תכנית גז / 13 / 1

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות08/12/1991תאריך פרסום: 08/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3952. עמוד: 1037. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1990תאריך פרסום: 03/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3770. עמוד: 2911. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1989.
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1988
קבלת תכנית04/03/1988