גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', עפ"י הוראות סעיף 1.13 של תוכנית המתאר גז/ 13/ 1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק168
3904חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3534. עמוד: 1131. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. עמוד: 233. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית30/08/1987