גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', עפ"י הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1.
חלקה 103 בגוש 3708 היא חלקה א'. חלקות בגוש 632
4 הןחלקות ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק103
4632חלק66, 103-111
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות23/12/1993תאריך פרסום: 23/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4178. עמוד: 1395. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1993.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4104. עמוד: 2392. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית02/03/1992