גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א' עפ"י הוראות
סעיף 1.12 ו- 3.1.1 של תכנית המתאר גז / 13 / 1
חלקה 125 בגוש 3709 היא חלקה א'.
חלקה 82 בגוש 4216 היא חלקה ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק125
4216חלק82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1202. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/01/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות26/07/1995תאריך פרסום: 26/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4322. עמוד: 4178. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1995
קבלת תכנית24/11/1994