גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקה לחלקת הבניה
א', עפ"י הוראות סעיף 1.13 של תכנית המתאר
גז / 13 / 1.
חלקה 28 3906 היא חלקה ב'.
חלקה 92 בגוש 3708 היא חלקה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק92
3906חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1990.
פרסום לאישור ברשומות25/07/1990תאריך פרסום: 25/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3785. עמוד: 3447. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1990.
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1990תאריך פרסום: 07/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3732. עמוד: 1387. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית30/08/1989