גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', ע"פ הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק132
3904חלק13, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1991תאריך פרסום: 31/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3841. עמוד: 1208. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1990.
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. עמוד: 1943. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית12/11/1989