גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני הדר
מספר: גז/ 13/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' בהסכמה.
ב. חלוקת מגרש מגורים חצי חקלאי מס' 167 לארבעה מגרשים
חדשים: 167, 1671 , 1672, ו-1673 .
ג. שינוי בקו בנין אחורי 45 מ' הקבוע בתכנית גז/1/13 ל-5 מ'.
ד. שינוי בקו בנין צדדי לבית קיים 2.45 מ'. כל בניה בעתיד
יהיה 3.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13/ 1גני-הדרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3412. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1468. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/05/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/01/2001
קבלת תכנית01/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200908/05/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002