גני יוחנן

תוכנית גז/ 25/ 5/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני יוחנן
מספר: גז/ 25/ 5/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד במגרשים 150 , 147 ממגורים לשצ"פ ,
ושינוי יעוד במגרשים 10 , 2 משצ"פ למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנן

תיאור המיקום:
ישוב: גני יוחנן
מגרשים: 150,147,10,2.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4622חלק25-26, 32, 58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1997.
פרסום לאישור ברשומות29/12/1996תאריך פרסום: 29/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4472. עמוד: 1099. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה10/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3607. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/05/1996
קבלת תכנית19/10/1995