גני עומר צפון מערב

תוכנית 14/ 02/ 100/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גני עומר צפון מערב
מספר: 14/ 02/ 100/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח "גני עומר" על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב האטד - רחוב הכרם - רחוב ארז
גוש: 38558 חלקה: 45
גוש: 38573 חלקה: 2, 4 - 7, 10
גוש: 1 / 100168 חלקה: 20

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
קבלת תכנית27/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400706/09/2004