גני תעשיה, לבון

תוכנית ג/ 8384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גני תעשיה, לבון
מספר: ג/ 8384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח גני תעשיה ומיכללה טכנולוגית בישוב לבון
שבהר חלוץ שבגליל, בשטח של כ- 228 דונם.
א. לקבוע יעודי קרקע לשטח לגני תעשיה, ומיכללה ולשטח
פתוח ציבורי.
ב. לקבוע התווית דרכים, ואזורי מעבר להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק3328-30, 38
18811חלק1, 6-7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4545. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/1996
פרסום לאישור בעיתונים09/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1995תאריך פרסום: 07/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4332. עמוד: 4772. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה04/07/1995
קבלת תכנית13/01/1994