געתון

תוכנית ג/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: געתון
מספר: ג/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב
של משק קבוצי.
להתוות דרכים חדשות, להרחיב או לבטל דרכים קיימות.
להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבניני חברה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18421כל הגוש
18422כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/1952תאריך פרסום: 14/02/1952. מס' ילקוט פרסומים: 214. עמוד: 428. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית31/01/1950