גריעת דרך אזורית בסביון

תוכנית תמא/ 3/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: גריעת דרך אזורית בסביון
מספר: תמא/ 3/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/2006תאריך פרסום: 18/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5606. עמוד: 926. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית16/11/2006תאריך ישיבה: 16/11/2006. מס' ישיבה: 697. מס' ישיבה: 697.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/08/2006
התקבלו הערות / תגובות25/07/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות04/04/2006
העברה להערות / תגובות04/04/2006