גריעת דרך אזורית 657

תוכנית תמא/ 3/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: גריעת דרך אזורית 657
מספר: תמא/ 3/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/02/2007תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1242. מס' ישיבה: 1242.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה28/11/2006
התקבלו הערות / תגובות20/11/2006
העברה להערות / תגובות25/09/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/09/2006