גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.

תוכנית תמא/ 3/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.
מספר: תמא/ 3/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה05/12/2006
התקבלו הערות / תגובות20/11/2006
העברה להערות / תגובות21/09/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/09/2006