גשר הגיבורים החדש

תוכנית חפ/ 1548/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גשר הגיבורים החדש
מספר: חפ/ 1548/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בדומה לתכנית מספר חפ / 1548 מטרת התכנית זו היא,
שינוי תוואי רחוב הגיבורים והרחבתו בקטע שבין
רחוב הרצל וככר הגבורה כדי להקל על זרימת התנוע
ה התכנית כוללת הצעה לגשר חדש מעל לואדי רושמיה
בין רחוב השומר לרחוב הגיבורים הקיים, רוחב
הרחוב המורחב המוצע הוא 24-20 מטר.
ב. לשנות את התוואי שאושר בתכנית חפ1548 לגשר
הגיבורים החדש, כדי להמנע מהריסת "בית נג'אדה"
אשר נקבע כאתר לשחזור ולשיקום בתכנית המתאר
הארצית המוצעת לאתרי מלחמת העצמאות (תכנית מספר
ת / מ / א / 21 וכן כדי להרחיק את הגשר מבית הספ
ר המצוי בתחתית נחל הגיבורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בחליסה, לאורך רחוב הגיבורים, ואדי רושמיה ועד
צומת הרחובות הרצל - יל"ג.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10848חלק53, 55, 60, 63-6459, 65, 72, 75
10849חלק9-13, 18-26, 28-48, 6314, 17, 58-59, 69-73
10850חלק1, 187
10864חלק33
10872חלק223-233, 238-239, 257, 261-264, 470, 472-473, 497, 612-613, 63413-14, 31, 34, 118, 175, 237, 254, 256, 265, 284-285, 468, 474-475, 498, 524, 526, 529, 633, 636-637, 643
10907חלק9-12, 17, 44, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1548גשר הגיבורים החדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 261. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1980תאריך פרסום: 30/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2667. עמוד: 259. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1980
קבלת תכנית29/01/1980