גשר הולכי רגל בכביש מספר 3

תוכנית בר/ 327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גשר הולכי רגל בכביש מספר 3
מספר: בר/ 327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות להקמת גשר הולכי רגל מעל כביש מספר 3.

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות והוראות בניה לגשר הולכי רגל בזכות הדרך של כביש מספר 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
כביש מספר 3 ממזרח למושב בני ראם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5461חלק36
5463חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2010
קבלת תכנית02/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010