גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צור

תוכנית ג/ 3326

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צור
מספר: ג/ 3326
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואחוד חלקות קימות וחלוקתן מחדש.
למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים. בטול דרכים קימות והתווית
דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18192חלק
18193חלק
18194חלק
18195חלק1-75
18196חלק1-77
18197חלק1-63
18198חלק
18199חלק1-46
18200חלק1-53
18201חלק1-76
18202חלק
18204חלק
18205חלק
18206חלק
18270חלק
18271חלק
18273חלק
18274חלק
18275חלק1-80
18276חלק1-75
18277חלק1-37
18278חלק
18279חלק1-103
18280חלק1-102
18282חלק
18283חלק
18342חלק
18343חלק
18344חלק
18345חלק1-87
18346חלק1-108
18347חלק
18348חלק
18358חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 970גשר הזיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2233. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1632. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 06/04/1980.
החלטה בדיון בהפקדה09/07/1979
קבלת תכנית18/07/1978