גשר הזיו

תוכנית ג/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גשר הזיו
מספר: ג/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכניות מסודרות של קרקעות שנועדו לישוב של
משק קבוצי.
להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבניני חברה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18200כל הגוש
18204כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1951תאריך פרסום: 07/03/1951. שנה עברית: התשיא .
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1951
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1950תאריך פרסום: 01/11/1950. מס' ילקוט פרסומים: 122. עמוד: 181. שנה עברית: התשיא .
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1950
קבלת תכנית06/04/1950