גשר להולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון (A)

בקשה ועדה מקומית רש/ 06/ 003

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: גשר להולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון (A)
מספר: רש/ 06/ 003
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
גשר להולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6036חלק54, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - רשות רישוי מחוזית - מחוז תל אביב200600213/03/2006