גשר להולכי רגל לכפר חב"ד

תוכנית מח/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גשר להולכי רגל לכפר חב"ד
מספר: מח/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטחים המסומנים באדום לדרך וסלילת כביש, ליעד את השטח המתוחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לבצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת כביש. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית, הסדר הסתעפויות וצמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
מרכזעמק לודעמק לוד
מרכזעמק לודעמק לודכפר חב"ד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6275כל הגוש
6285כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1978תאריך פרסום: 01/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2441. עמוד: 1880. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1977תאריך פרסום: 03/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2381. עמוד: 291. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית03/11/1977