גשר מעל כביש אזורי 653 (רגבים גבעת עדה)

בקשה ועדה מקומית 008/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך
שם: גשר מעל כביש אזורי 653 (רגבים גבעת עדה)
מספר: 008/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית גשר מעל כביש אזורי מס' 653 רגבים גבעת עדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה200800109/01/2008