גשר מעל כביש 4

תוכנית ח/ 490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: גשר מעל כביש 4
מספר: ח/ 490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת נגישות תחבורתית ישירה לחולון מדרך מס' 4 באמצעות מחלף (להלן: "המחלף") הכולל גשר ורמפות חיבור זמניות בין רח' שד' ירושלים ודרך מס' 4. הרמפות הזמניות יבוטלו עם פתיחת מחלף הסיירים.
2. הרחבת דרך מס' 4.
3. יצירת נגישות תחבורתית של כניסה לתחום העיר חולון ויציאה ממנה, כאמור לעיל, ע"י:
א. שינוי יעוד: מ"שטח חקלאי", "שצ"פ", "אזור שייעודו טרם נקבע", "תעשיה עתירת ידע", "אזור אחסנה", "מתקן תברואה - תחנת מעבר לפסולת", "חניון אוטובוסים ו"אזור תעשיה", "לדרך".
ב. שינוי יעוד: מ"תעלת ניקוז" ל"תעלת ניקוז מתחת לדרך".
ג. קביעת הוראות לביצוע הדרך בשלבים.
ד. שינוי בהתאם לכך של תכניות מתאר ומפורטות:
ח/1 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 596 מיום 23.4.58, ח/1 תיקון 3 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2434 מיום 7.5.78. ח/ 357 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 3415 מיום 8.1.87. ח/ 152/ 1 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2383 מיום 10.11.77. ח/ 297 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2623 מיום 27.4.80. ח/ 142 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1308 מיום 13.10.66, על שינוייהן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןשד ירושלים

תיאור המיקום:
אזור התעשיה ודרום חולון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6015חלק78, 86, 92-93, 11681, 84, 87, 90, 111, 113, 115
6022חלק60, 71, 81-82, 8427, 45, 56-58, 62, 66, 75, 77-78, 80, 86
6735חלק240-242224, 235-239, 243-244, 246
6737חלק9, 12, 20, 57-58, 64, 71, 73-86, 93, 95-108, 117, 119, 136, 138-139, 141, 143, 152, 202, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 4117, 14, 18-19, 21, 23, 31, 33, 35, 43-44, 56, 59-60, 62-63, 120, 122-125, 127, 129, 140, 142, 144-145, 147, 153, 189, 201, 203-204, 211-212, 228, 381, 413, 415, 417, 419
6739חלק6-48, 119, 121, 123-128, 131-1511-5, 49, 101-102, 111, 113, 115, 117-118, 120, 122, 129-130, 152-156
6801חלק17, 19-2312, 16, 18, 24
6802חלק35, 45
6806חלק4, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 152/ 2טבלת איזוןשינוי
תוכניתח/ 152/ 1טבלת איזוןשינוי
תוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/1שינוי
תוכניתח/ 142חולוןשינוי
תוכניתח/ 297תכנית מס' ח/297שינוי
תוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 3שינוי
תוכניתח/ 357שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ח-357שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 217. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/08/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית29/04/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות21/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3069. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
קבלת תכנית22/08/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/08/2000