גשר מעל נחל פארן

תוכנית ד/ 10/ 03/ 242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: גשר מעל נחל פארן
מספר: ד/ 10/ 03/ 242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את תוואי דרך 90 באזור נחל פארן ע"י שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
הערבה באזור בו חוצה כביש מס' 90 את נחל פארן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39082חלק1, 3-4
39083חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4221. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1997
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1996.
פרסום להפקדה ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1052. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1996
קבלת תכנית23/05/1993