ג'ת-אתר לבית ספר יסודי, שינוי ל - ג/ 6841

תוכנית ג/ 13544

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ג'ת-אתר לבית ספר יסודי, שינוי ל - ג/ 6841
מספר: ג/ 13544
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מגורים לשב"צ על מנת לאפשר בניית בי"ס יסודי 12 כיתות
שינוי יעוד חלק מן הקרקע הכלולה בתכנית, ממגורים א' למבני ציבור, קביעת הוראות בניה ופיתוח כולל התחברות למערכת הדרכים הקיימת.
קביעת הנחיות בינוי (בנספח הבינוי).
קביעת השלבים והתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליליאנוח-ג'תינוח-ג'ת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18749חלק72-80, 20012
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6841שנוי יעוד למגורים שכ' חיילים משוחררים- ג'תשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3715. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1875. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית01/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301028/05/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002