ד/ ח/ 237 ב - ב"י 352 א

ישות כללית 06/ המ/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: ד/ ח/ 237 ב - ב"י 352 א
מספר: 06/ המ/ 15
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןקדושי קהיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7132חלק170