ד/ 781 תוכנית מפורטת למתקן 291- מועצה אזורית באר -טוביה (תכנית 8/ 03/ 148)

תוכנית ד/ 781

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ד/ 781 תוכנית מפורטת למתקן 291- מועצה אזורית באר -טוביה (תכנית 8/ 03/ 148)
מספר: ד/ 781
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
438חלק
439כל הגוש
440חלק
441כל הגוש
442חלק
443חלק
444חלק
447חלק
448חלק
477חלק
482חלק
489חלק
490חלק
491חלק
493חלק
494חלק
496חלק
497כל הגוש
498חלק
499חלק
500חלק