דביר - אדמות חקלאיות

תוכנית משד/ 32/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: רישום משבצות חקלאיות
שם: דביר - אדמות חקלאיות
מספר: משד/ 32/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מחוזית משותפת (ארצית)
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין באדמות קיבות דביר.

עיקרי ההוראות:
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גוש: 100224/1 חלקי חלקות: 1

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים94313/09/2008