דגניה ב' - הרחבה קהילתית, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דגניה ב' - הרחבה קהילתית, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של קבוץ דגניה ב'.
ב. קביעת אזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים בתחום
תכנית.
. התווית רשת, דרכים למינהן וסיווגן. ה
. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את ג
מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה ב'

תיאור המיקום:
ישוב: דגניה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15166חלק96-98, 109
15168חלק64-78, 80-82, 84-85, 89-91, 95-98, 100-103, 105, 10979, 83, 88, 94, 99, 104, 108
15169חלק1-2, 18
15717חלק23-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית26/08/1998