דהן רבקה - לגליזציה לחממה

בקשה ועדה מקומית 1 - 577/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: דהן רבקה - לגליזציה לחממה
מספר: 1 - 577/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגליזציה לחממה - מבנה יביל וחלק מחממה להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10097חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 1תכנית מיתאר פרדס חנההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200600408/03/2006