דחייה חלקית של התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומה וקווי בניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 04/ 168/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחייה חלקית של התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומה וקווי בניין
מספר: רח/ 04/ 168/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותשד חן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3702חלק233
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200403519/04/2004