דחיית בקשה להקלה בקו בניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לד/ 05/ 438/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית בקשה להקלה בקו בניין
מספר: לד/ 05/ 438/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7157חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200509616/10/2005