דחיית בקשה להקלה של 68 ס"מ בגובה קרניז דקורטיבי ללא תוספת שטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 099/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית בקשה להקלה של 68 ס"מ בגובה קרניז דקורטיבי ללא תוספת שטח
מספר: 05/ 099/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12298חלק102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200502616/06/2005