דחיית בקשה לתכנית מפורטת מס' גז/מק/16-22

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה לו/ 06/ 439/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית בקשה לתכנית מפורטת מס' גז/מק/16-22
מספר: לו/ 06/ 439/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5110חלק11, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701120/06/2007