דחיית בקשה עקרונית לאישור פתח יציאה לגג כשטח שירות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים דש/ 07/ 280/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית בקשה עקרונית לאישור פתח יציאה לגג כשטח שירות
מספר: דש/ 07/ 280/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןחגוריסמין
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704508/10/2007