דחיית התנגדויות בחלקן להקמת בית מלון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5330

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדויות בחלקן להקמת בית מלון
מספר: תא/ 03/ 5330
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדויות בחלקן להקמת בית מלון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונס ציונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306901/10/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305531/07/2003