דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5297

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש
מספר: תא/ 03/ 5297
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואוסישקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6963חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306829/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305428/07/2003