דחיית התנגדויות לפיר מעלית חיצונית וסגירת לובי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5390

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדויות לפיר מעלית חיצונית וסגירת לובי
מספר: תא/ 03/ 5390
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדויות לפיר מעלית חיצונית וסגירת לובי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושרת משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק653
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306108/09/2003