דחיית התנגדויות לשימוש חורג לאתר פסולת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5327

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדויות לשימוש חורג לאתר פסולת
מספר: תא/ 03/ 5327
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדויות לשימוש חורג לאתר פסולת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6989חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305531/07/2003