דחיית התנגדויות לשימוש חורג לדיסקוטק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5356

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדויות לשימוש חורג לדיסקוטק
מספר: תא/ 03/ 5356
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדויות לשימוש חורג לדיסקוטק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהמסגר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306210/09/2003