דחיית התנגדות בחלקה להגבהת קיר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5385

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות בחלקה להגבהת קיר
מספר: תא/ 03/ 5385
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות בחלקה להגבהת קיר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורופא המחתרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6798חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200402115/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308504/12/2003