דחיית התנגדות הריסה + הקמת בית משותף 6 קומות ע"ג קומה מפולשת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 07/ 221/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות הריסה + הקמת בית משותף 6 קומות ע"ג קומה מפולשת
מספר: רח/ 07/ 221/ 04
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותוילקומיץ שמחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק1338
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200703420/08/2007