דחיית התנגדות לאישור תוכנית איחוד וחלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים טר/ 06/ 390/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית שימור
שם: דחיית התנגדות לאישור תוכנית איחוד וחלוקה
מספר: טר/ 06/ 390/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק10
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200700813/06/2007