דחיית התנגדות לבניית קיר בן חניות ודלת מתרוממת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 05/ 174/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לבניית קיר בן חניות ודלת מתרוממת
מספר: אל/ 05/ 174/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבן יוחנן בן זכאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5756חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504916/05/2005