דחיית התנגדות לבניית קיר ושינויים בבית משותף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 05/ 396/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות לבניית קיר ושינויים בבית משותף
מספר: אל/ 05/ 396/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יוסי בן קיסמא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5755חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200508204/09/2005