דחיית התנגדות לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5250

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
מספר: תא/ 02/ 5250
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200205305/08/2002